Om Kattjouren

Kattjouren förmedlar hem till hemlösa katter och katter till kattlösa hem.

Vi fungerar som ett nätverk bestående av människor som hjälps åt att hjälpa katter i nöd. Arbetet bedrivs enligt vissa grundläggande värderingar, vi avlivar t.ex. aldrig för att det är brist på hem.

Kattjouren har inget kontor eller katthem. Vi är en ren förmedling som huvudsakligen arbetar via hemsidan och vår Facebooksida. Här ska t.ex. de som vill ha katt och de som inte kan behålla sin katt kunna hitta varandra.

Hur vi jobbar

Allt arbete i Kattjourens namn ska ske utifrån ett gemensamt arbetssätt, bl.a. får den som adopterar en katt via Kattjourens nätverk skriva på ett vårdnadsåtagande som medför vissa skyldigheter. Den nya ägaren förbinder sig att hålla katten veterinärvårdsförsäkrad och vaccinerad samt att kastrera och id-märka katten.

Hem till katterna hittar vi dels genom mun-mot-mun metoden och dels genom nödrop på vår Facebooksida.

Vi som håller i Kattjouren (d.v.s. har hand om hemsidan och annonserna/telefonen) har inte någon möjlighet att åka ut och fånga katter eller dylikt. Vi har andra heltidssysselsättningar, såsom studier och företag, så arbetet med förmedlingen är ibland svårt att hinna med. Vår ambition är dock att via Kattjouren, framförallt hemsidan, kunna förmedla kontakt mellan människor som har möjlighet att hjälpa till på olika sätt.

Kattjouren är framförallt en länk mellan människor med samma ambitioner. Genom nätverket får du som vill hjälpa hemlösa katter en möjlighet att göra det samtidigt som du själv har stöd och hjälp av andra. Vårt mål är att ge "bortkastade" katter ett nytt liv.

Hur du kan medverka i nätverket

Du kan medverka i Kattjourens nätverk på flera olika sätt. Klicka här för att se hur!

Vi kommunicerar främst via e-post. Klicka på Kontakta oss i menyn och klicka sedan på rätt flik beroende på vad ditt ärende gäller. Vi svarar så fort vi kan, men försök under tiden att göra så mycket du kan själv.

Vi på Kattjouren är alltid villiga att hjälpa, men har inte alltid möjlighet. Utifrån de förutsättningarna gör vi vårt bästa.

Ju större vårt nätverk blir desto fler katter kan räddas.

bottom