Vårdnadsåtagandet

När du tar hand om en katt från Kattjouren får du skriva under ett vårdnadsåtagande.

Genom åtagandet förbinder du dig bl.a. att hålla katten veterinärvårdsförsäkrad samt att vaccinera, kastrera & id-märka katten. De här åtgärderna är sånt man alltid ska vara noga med som ansvarsfull kattägare!

Försäkring

En veterinärvårdsförsäkring är A och O. Djursjukvård är inte subventionerad och kan bli fruktansvärt dyr. Under jourtid (kvällar och helger) kostar det c:a tusen kronor bara i besöksavgift på Djursjukhuset, sedan tillkommer allt som behöver göras med katten! Med en veterinärvårdsförsäkring betalar man en grundsjälvrisk och sedan en andel av resterande kostnad. Visst kan det bli dyrt även med en försäkring, men om olyckan är framme så sparar man ofta mycket pengar.

Försäkringsbolaget reglerar ofta skulden direkt med sjukhuset så man behöver inte ligga ute med pengarna. Många tror att det bara är aktuellt med en försäkring om katten vistas utomhus men det stämmer inte. Innekatter drabbas också av sjukdomar och olycksfall. Varje sommar få djursjukhusen tyvärr in en hel del katter som trillat från balkonger eller öppna fönster.

ID-märkning

En annan sak som är lika aktuell för innekatter som för utekatter är id-märkning. Varje sommar får KattJouren såväl som Polisen och Djursjukhuset in mängder av anmälningar om katter som försvunnit. Det är väldigt vanligt att det rör sig om innekatter som smitit ut eller trillat från balkongen. Människor hör också av sig om att de hittat en katt. Många fler katter hade kunnat återförenas med sina ägare om de varit id-märkta. I de fall då katten id-märkts, och numret registrerats, finns uppgifter om ägarens namn och adress hos Svenska Kennelklubben. En id-märkning ökar även chansen för att du ska kunna underrättas om något har hänt din katt.

Vaccination

Enligt vårt vårdnadskontrakt måste du hålla din katt vaccinerad mot kattpest och kattsnuva om katten går ut. Särskilt under sommaren så är det vanligt att smittor sprids bland utekatter. Du som har innekatt får själv avgöra hur du gör ifråga om vaccinationer. Tänk på att du faktiskt kan gå in med smitta på dina skor, och att om katten blir sjuk eller om du behöver resa bort så kan katten smittas på djursjukhus eller pensionat. De flesta pensionat kräver att de katter som inkvarteras är vaccinerade. Vaccinationsfrågan är en balansgång mellan risken för smittan och de risker som eventuellt kan finnas ifråga om vaccinering. Det står nu klart att man inte bör övervaccinera sin katt. Omvaccinering bör inte göras varje år utan istället med två års intervall.

Kastrering

Det går nästan aldrig att ha en okastrerad hankatt inomhus, de flesta könsmogna hanar markerar och det luktar väldigt starkt. En okastrerad hona löper regelbundet vilket är en påfrestning både för henne och omgivningen. Det är inte ovanligt att även honor som är känsmogna börjar kissa på olämpliga ställen. P-piller är inte en bra lösning eftersom väldigt många katter som får p-piller utvecklar juvertumörer, d.v.s. cancer. Förutom detta så finns det en annan, självklar och viktig sida av saken. En katt kan få fler än 15 ungar på ett år.

KattJouren får på nära håll se hur oönskade katter far illa. För oss är det viktigt att vi inte bidrar till att fler katter drabbas av detta öde. Kastrering av både han- och honkatt är en förutsättning för att komma till rätta med problemet. Katten blir inte psykiskt störd eller personlighetsförändrad. De flesta katter förändras inte nämnvärt.

Ladda ned vårt vårdnadsåtagande!

Vårdnadsåtagande
(för detta behövs acrobat reader, finns att ladda hem här).

Påskrivet vårdnadsåtagande skickas till:
Kattjouren
c/o Manuel Gaspar
Storabackegatan 22A
216 15 Limhamn

Vid insändning av scannade intyg, kvitton och övrig kontakt som gäller vårdnadsåtagandet eller frågor och funderingar kring din adopterade katt, vänligen kontakta admin@kattjouren.nu. Annars ber vi dig använda adressen ovan.

Vårdnadsåtagandet ska alltid skickas brevledes.

bottom